Welkom bij Avonturis!

Stichting AVONTURIS maakt betekenisvolle beleving mogelijk voor mensen met een complexe zorgvraag, zoals een (ernstige) lichamelijke én verstandelijke beperking. Met de inzet van sterk persoonsgerichte belevingsprogramma’s willen wij een wezenlijke bijdrage leveren aan het levensgeluk van deze mensen.

Dit doen we onder andere door aantrekkelijke thema’s te ontwikkelen met bijhorende spelvormen, attributen en decors.

Wij brengen de mobiele belevingsruimtes en zintuiglijke programma’s vervolgens naar de doelgroep toe, op de eigen woonlocatie bij een instelling.

Wij geloven dat met gerichte aandacht en een focus op zintuiglijke beleving een flinke bijdrage gedaan kan worden aan de sociaal-emotionele ontwikkeling.

De stichting is op 2 augustus 2017 opgericht in Arnhem. Ze heeft geen winstoogmerk. Ze is ook officieel erkend als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Daarnaast is ze CBF-erkend.

Wat AVONTURIS precies voor ogen heeft, en hoe ze dat denkt te bereiken, is na te lezen in de missie, de visie en de doelstellingen.

Zonder onze sponsoren en donateurs zouden wij echter niet zoveel kunnen bereiken. Onze dank hiervoor, jullie leveren echt een wezenlijke bijdrage aan het werk voor onze doelgroep.

Direct doneren gaat heel veilig en eenvoudig via onze donatiemodule op Geef.nl.
Avonturis heeft een CBF-keurmerk: het is een Erkend Goed Doel. Avonturis heeft een ANBI-status: het is een Algemeen Nut Beogende Instelling.