Missie, visie en doelstellingen

Wij geloven dat iedereen ertoe doet. Ieder mens verdient een betekenisvolle invulling van zijn leven en vrije tijd. Dit draagt bij aan het gevoel van welbevinden en levensgeluk. Wij vinden dat mensen met een (ernstige) meervoudige beperking net als ieder ander recht hebben op een zinvolle vrijetijdsbesteding. Zij zijn gebaat bij thematische programma’s waarin hun zintuiglijke beleving wordt gestimuleerd met bijzondere decors, materialen en spelvormen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de sociaal-emotionele ontwikkeling en het contact binnen de directe omgeving van de persoon bevordert.

Wij geloven dat wij onze doelgroep het beste kunnen helpen door aan te sluiten bij bestaande expertise en ontwikkelingen en door onze krachten te bundelen met zorginstellingen en aanverwante organisaties.

Vanuit deze visie heeft het bestuur de volgende missie geformuleerd:

“Stichting AVONTURIS maakt zinvolle vrijetijdsbesteding voor mensen met een (ernstige) meervoudige beperking mogelijk. Hiermee willen wij een wezenlijke bijdrage leveren aan het levensgeluk van mensen met een complexe zorgvraag. Met de inzet van sterk persoonsgerichte vakantie- en vrijetijdsprogramma’s bevorderen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze doelgroep. Creativiteit, zintuigelijke beleving en individuele begeleiding vormen de basis van onze programma’s. Bij de uitvoering hiervan werken wij samen met zorginstellingen en een uitgebreid netwerk van professionele zorgverleners, creatief specialisten en betrokken vrijwilligers.”

Stichting AVONTURIS stelt zichzelf ten doel om:

  • Zorginstelling breed voor cliënten vakantie- en vrijetijdsprogramma’s op woonlocatie en/of vakantieadres te verzorgen;
  • Aantrekkelijke thema’s te ontwikkelen met bijhorende decors, attributen en spelvormen;
  • Duurzame lokale samenwerkingen met zorginstellingen en andere organisaties aan te gaan;
  • Op termijn landelijke bekendheid te verwerven;
  • Lokale re-integratie-, participatie- en stageplaatsen met aansturing van beroepskrachten te realiseren in de ontwerp- en ontwikkelfase;
  • Kennis en ontwikkeling op het vlak van ernstig (meervoudige) beperkingen actueel te houden;
  • Een wezenlijke bijdrage leveren aan het levensgeluk van mensen met een complexe zorgvraag door de momenten van vrije tijd betekenisvoller invulling te geven.
Direct doneren gaat heel veilig en eenvoudig via onze donatiemodule op Geef.nl.

Wil je liever als donateur een structurele bijdrage leveren? Of op een andere wijze doneren?

Hartelijk dank!

Avonturis heeft een CBF-keurmerk: het is een Erkend Goed Doel. Avonturis heeft een ANBI-status: het is een Algemeen Nut Beogende Instelling.