Wij geloven dat iedereen ertoe doet. Ieder mens verdient een betekenisvolle invulling van zijn leven. Dit draagt bij aan het gevoel van welbevinden en levensgeluk. Wij vinden dat mensen met een (ernstige) meervoudige beperking net als ieder ander recht hebben op een betekenisvolle dag. Zij zijn gebaat bij thematische programma’s waarin hun zintuiglijke beleving wordt gestimuleerd met bijzondere decors, materialen en spelvormen. Wij zijn ervan overtuigd dat dit de sociaal-emotionele ontwikkeling en het contact binnen de directe omgeving van de persoon bevordert.

Wij geloven dat wij onze doelgroep het beste kunnen helpen door aan te sluiten bij bestaande expertise en ontwikkelingen en door onze krachten te bundelen met zorginstellingen en aanverwante organisaties.

Vanuit deze visie hebben wij de volgende missie geformuleerd:

“AVONTURIS maakt betekenisvolle belevingen voor mensen met een (ernstige) meervoudige beperking mogelijk. Hiermee willen wij een wezenlijke bijdrage leveren aan het levensgeluk van mensen met een complexe zorgvraag. Met de inzet van sterk persoonsgerichte belevingsprogramma’s bevorderen wij de sociaal-emotionele ontwikkeling van onze doelgroep. Creativiteit, zintuiglijke ervaringen en individuele begeleiding vormen de basis van onze programma’s. Bij de uitvoering hiervan werken wij samen met zorginstellingen en een uitgebreid netwerk van professionele zorgverleners, creatief specialisten en betrokken vrijwilligers.”

AVONTURIS stelt zichzelf ten doel om:

  • Zorginstelling breed voor cliënten mobiele belevingsruimtes en zintuiglijke programma’s op woonlocatie te verzorgen;
  • Aantrekkelijke thema’s te ontwikkelen met bijhorende decors, attributen en spelvormen;
  • Duurzame lokale samenwerkingen met zorginstellingen en andere organisaties aan te gaan;
  • Op termijn landelijke bekendheid te verwerven;
  • Kennis en ontwikkeling op het vlak van ernstig (meervoudige) beperkingen actueel te houden;
  • Een wezenlijke bijdrage leveren aan het levensgeluk van mensen met een complexe zorgvraag door momenten van betekenisvolle invulling te helpen ontstaan.