Verantwoording

Avonturis wil graag transparant opereren. Daarom zijn op deze pagina alle vereiste gegevens gepubliceerd waarmee iedereen kan zien wat wij doen, en hoe we dat doen.

 • Onze naam is Avonturis
 • Onze contactgegevens zijn:
  Badhuisstraat 17-C
  6827 AD  Arnhem
  E-mail: info@avonturis.nl
  Telefoon: 026-4433716
 • Ons doel is: Het verzorgen van belevingsprogramma’s voor cliënten op locatie (zorginstelling) en/of woonadres en daarbij te fungeren als schakel tussen de zorginstelling en een betekenisvolle daginvulling alsmede ervoor wil zorgen dragen dat mensen met een meervoudige beperking of complexe zorgvraag zoveel mogelijk in aanraking komen met en onderdeel worden van ‘de maatschappij’ en voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.
  De organisatie tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:
  • het ontwikkelen van thema’s met daarbij behorende decors, attributen en spelvormen;
  • het verzorgen van belevingsprogramma’s op woonlocatie voor cliënten;
  • het aangaan van duurzame samenwerkingen met zorginstellingen en andere organisaties;
  • het verwerven van landelijke bekendheid;
  • het actueel houden van kennis en ontwikkeling op het vlak van ernstig (meervoudige) beperkingen;
  • het organiseren van activiteiten in de ruimste zin van het woord, om het doel te kunnen realiseren.